Aardwarmte

 

Wat is een Aardwarmtesysteem?

Een aardwarmtesysteem is een systeem dat gebruik maakt van de warmte die in de aarde opgeslagen zit. Deze bron van energie is gratis en onuitputtelijk. Door gebruik te maken van in de bodem ingebrachte lussen (collectoren) en een warmtepomp kan deze energie gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van huizen en panden, maar ook voor het verwarmen van tapwater.

Waterbronnen en waterputten

Wij realiseren ook grondboringen voor waterbronnen en waterputten. Een diepe bron heeft een grotere diameter en is te gebruiken voor agrarische en industriële bedrijven. Deze betrouwbare bronnen zijn dieper, hebben een grotere diameter. Wij geven 10 jaar garantie op zandvrij water.

 

Hoe werkt een aardwarmtesysteem

Kort samengevat wordt er door een warmtepomp een water-glycolmengsel door in de grond gebrachte collectoren gecirculeerd. Dit koudere water-glycolmengsel wordt in de bodem verwarmd tot zo’n 10 graden door de aardwarmte. Dit door de bodem verwarmde water-glycolmengsel gaat terug naar de warmtepomp waar het mengsel verder opgewarmd wordt tot de gewenste temperatuur. Dit doet de warmtepomp doormiddel van compressie. Vervolgens wordt de temperatuur overgebracht naar het afgiftesysteem waar verwarmingswater en/of tapwater door verwarmd wordt.

Wat zijn de kosten van een aardwarmte systeem

De kosten voor een aardwarmtesysteem zijn afhankelijk van verschillende factoren, namelijk;

• De plaats van de boringen; overal in Nederland ziet de bodem er weer anders uit. In bijvoorbeeld kleigrond zijn er meer lussen in de grond nodig voor een aardwarmtesysteem dan in zandgrond.
• Grootte woning of pand; Hoe groter de woning of het pand hoe meer lengte aan lussen in de grond nodig is om voldoende warmte uit de grond te halen. • Zwembad verwarming; Hiervoor zijn extra lussen in de grond nodig om het zwemwater te verwarmen.
• Koelen; Wordt het systeem ook gebruikt om te koelen. Als er ’s zomers met het systeem gekoeld wordt, wordt er tijdens het koelen weer warmte in de grond gestopt, waardoor er ’s winters meer warmte uit de bodem gehaald kan worden.

Hoe schaf ik een aardwarmte systeem aan

Wij lichten u graag in over de aanschaf van een aardwarmtesysteem. Laat uw gegevens achter op de contactpagina, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze werkwijze

Na uw aanvraag doen wij een vooronderzoek van de locatie met betrekking tot regelgeving en bodemopbouw. Vervolgens berekenen en ontwerpen wij de bron. Dat wordt uitgewerkt in een offerte. Na akkoord melden wij het aardwarmtesysteem aan bij uw gemeente. Voor de daadwerkelijke uitvoer vindt de werkvoorbereiding plaats. Daarna starten we met de uitvoer van de werkzaamheden. Dit vindt plaats in goed overleg met u als opdrachtgever. Wij starten met de grondboringen en aansluitend wordt het bronsysteem geïnstalleerd. Na aansluiting is het project gereed en ontvangt u de garantiecertificaten en revisietekeningen van ons.
 
Grondboren is vakmanschap,
aardwarmte de toekomst