Veelgestelde vragen

1Wat is een VBWW of gesloten bronsysteem?
VBWW staat voor Verticale bodemwarmtewisselaar. De VBWW is een gesloten systeem van kunststof PE-leidingen dat is aangesloten op een warmtepomp: een verticale bodemwarmtewisselaar. De PE-leidingen kunnen horizontaal of verticaal in de grond aangebracht worden. Een andere gebruikte afkorting is GBES; gesloten bodem energiesysteem
2Mag er overal bodemenergie worden gebruikt of een boring worden gedaan?
In principe leent de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond zich erg goed voor het gebruik van bodemenergiesystemen. Echter in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden is toepassing van deze systemen vaak niet toegestaan.
Met de komst van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen kunnen ook interferentiegebieden worden aangewezen waar regels aan zijn verbonden, die bepalend zijn voor net wel of niet kunnen toepassen van bodemenergie.
Wilt u meer weten over uw locatie en de mogelijkheden voor bodemenergie, raadpleeg dan de WKO tool op: www.wkotool.nl
3Hoe zit het met de vergunning?
Regels voor een gesloten bron:

Vanaf 1 juli 2013 is er een meldingsplicht voor elk nog te maken gesloten bron < (kleiner dan) 70 kW en voor elk nog te maken gesloten bron > (groter dan) 70 kW is een vergunning.
In de meldingsplicht moeten diverse vragen worden beantwoord over het toe te passen systeem maar ook wie, onder welk certificeringsnummer, de installatie maakt. Immers alleen gecertificeerde bedrijven mogen sinds 1 juli 2014 werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen. Van ’t Hof Grondboringen regelt ook de melding of vergunning voor het systeem?
4Hoeveel meters diep gaat de boring?
Het aantal meters dat geboord moet worden hangt onder meer af van het gewenste vermogen (grote van uw woning) en de locatie waar de boring plaats vindt. Allereerst moet door middel van een berekening (Transmissieberekening) vast worden gesteld hoeveel vermogen nodig is om uw woning te verwarmen.
5Heeft het nut om het bronsysteem extra groot te maken?
Ja, als het bronsysteem extra groot wordt gemaakt levert dit altijd een hogere aanvoertemperatuur op, dit resulteert in een nóg beter rendement van het aardwarmtesysteem.
6Wat is verschil tussen luchtwarmtepomp en grondwarmtepomp?
Er zijn een aantal verschillen. Het rendement van een lucht warmtepomp is bij lage buitentemperaturen in de winter minder goed. In de zomer, als de buitentemperatuur hoog is, kan er met een grondwarmtepomp koeling geleverd worden.
Een grondwaterpomp heeft geen zichtbare onderdelen buiten uw woning alles wordt ondergrond afgewerkt. Een lucht warmtepomp maakt gebruik van een forse bovengrondse buitenunit welke ook nog eens geluid produceert.

Het lijkt aantrekkelijk om te kiezen voor een luchtwarmtepomp alleen is het rendement van een luchtwarmtepomp niet vergelijkbaar met een grondwarmtepomp. De buitenlucht moet zorgen voor voldoende warmte, terwijl u in de koude wintermaanden uw pand wilt verwarmen. In de zomer wilt u gaan koelen, echter met de hoge buitentemperatuur is dit niet rendabel. Wij kunnen met een aardwarmtesysteem een temperatuur verzorgen welke bijdraagt aan een hoge COP van uw toestel, zowel bij verwarmen als bij koelen.
7Hoe hoog is de temperatuur in de bodem?
Vaak krijgen wij de vraag hoe diep is het nu op de diepte dat je boord. De gemiddelde temperatuur in Nederland is tussen 8 en 12 graden Celsius tot een diepte van 100 meter. Daarna loopt de temperatuur met +/- 3 graden per 100 meter op. De warmte uit de aarde wordt dus uit de volledige diepte van de boring onttrokken.
8Met welke verwarming werkt het systeem?
Het systeem werkt met een lage temperatuur afgifte systeem zoals: vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren. Heeft een aardwarmtesysteem ook onderhoud nodig? De warmtepomp heeft weinig tot geen onderhoud. Indien gewenst staan wij altijd voor u klaar om preventief onderhoud uit voeren.
9Kan er ook warm tapwater worden gebruikt?
Ja, de warmtepomp kan het tapwater verwarmen tot 54 graden Celsius. Er zijn warmtepompen met een geïntegreerde boiler (160 liter), maar er zijn ook aparte boilers van bijvoorbeeld 300 of 450 liter.
10Is het systeem geschikt voor het verwarmen van een zwembad?
Het systeem is uitermate geschikt voor het verwarmen van een zwembad omdat hier sprake is van een gewenste temperatuur die ligt tussen de 30 en 45 graden.
11Heeft een aardwarmtesysteem ook onderhoud nodig?
De warmtepomp heeft weinig tot geen onderhoud. Indien gewenst staan wij altijd voor u klaar om preventief onderhoud uit voeren.
12Krijg ik subsidie?
Ja, per 1 januari 2016 kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Kijk voor meer informatie hier. Bedrijven kunnen gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA) regeling.
13Wat betekent COP?
COP staat voor Coefficient of Performance. Warmtepompen moeten in Nederland voldoen aan een minimale COP van 4.0 Energieprestatiecoëfficiënt Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8.[1] De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen.[2] Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6 voor woningen.[3] Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen veranderd naar 0,4.[4] In de onderstaande tabel staan alle EPC-eisen sinds 1 januari 2015.[5]
Heeft u geen antwoord op uw vraag gekregen? Neem dan contact op.